RET

 Rationeel Emotieve Therapie(RET)

rationeel emotieve therapie

Rationeel Emotieve Therapie of Rationeel Emotieve gedragstherapie (RET/REBT) is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). De grondlegger van de therapie is Albert Ellis (1913-2007).


Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken,

maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.

Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Bij de theorie van RET wordt gebruik gemaakt van de letters ABC.

√     A staat voor aanleiding (de oorzaak);
    
B staat voor de bril waardoor je kijkt (je overtuiging);
    
C staat voor consequentie (het gevolg)

De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B.

Het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (B).  Met deze techniek kun je op een rationele manier je problemen veranderen of oplossen.
Ben je benieuwd of RET een geschikte therapie voor jou is om mee te werken en je problemen op te lossen?

Bel of mail mij dan.