Home

Natuurgeneeskunde Belle Viebatc

Welkom op de website van Natuurgeneeskunde Belle Vie.
Ruim 5 jaar ben ik inmiddels gekwalificeerd Natuurgeneeskundig Therapeut en ben ik aangesloten bij de BATC, de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument. Ik heb mij gesprecialiseerd in een aantal methoden en technieken zoals EFT, NEI, hypnotherapie en ooracupunctuur.
Daarnaast werk ik met voeding en voedingssupplementen.
Bij het gebruik van voedingssupplementen streef ik ernaar zoveel mogelijk natuurlijke middelen te adviseren.
“Belle Vie” betekent vrij vertaald “mooi leven”. Dat is mijn missie: ik wil graag voor iedere mens een zo mooi mogelijk leven creëren. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk blokkades in jouw gezondheid wil wegnemen als ik maar kan, zodat je een gezond en gelukkig leven kunt leiden.
Ik ben niet alternatief maar complementair op de reguliere gezondheidszorg.

Ik bied je diverse behandelingen en begeleiding aan bij de volgende psychische klachten:

√     Angstklachten
√     Stressklachten en burn-out
√     Trauma/PTSS
√     Gebrek aan zelfvertrouwen
√     Onzekerheid
√     Depressieve klachten
√     Somberheid

Daarnaast behandel ik een aantal lichamelijke klachten:
√     Overgewicht/ondergewicht
√     Fibromyalgie
√     Klachten met betrekking tot je stofwisseling
√     Gewrichtsklachten
√     Pijnklachten
√     Vermoeidheid

Behandeling.

Ik werk volgens de  
5 natuurgerichte principes van BATC: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche.

In mijn praktijk werk ik met de mens als geheel. Uitgangspunt hierbij zijn de 5 natuurgerichte principes zoals die zijn vastgesteld bij BATC.
De behandelvormen die ik hanteer hebben alle te maken met een of meerdere natuurgerichte principes.

Welke natuurgerichte principes zijn er?

Energie.

Energie kennen we als brandstof in bijvoorbeeld een auto, maar ook als ‘de sfeer’ op het werk, in een familie of bij iemand thuis. Energie is de drager van informatie en frequenties, het is meer dan brandstof alleen. Bij gedachten, gevoelens en in het lichaam is energie de ‘motor’, de verbindende factor die aan de basis staat van elk proces. Energie verbindt het ene (gezichts-)punt met het andere. Energie kan krimpen, uitdijen of -als een muur- blijven staan. Denk in dat geval aan stijve spieren én aan ‘stijve’ meningen. Energie hoort te stromen, net als het leven. Alles wat stilstaat gaat achteruit en daarom is beweging zo belangrijk. Maar wie bepaalt die stroming? Jijzelf, of de omstandigheden? Het is een misvatting als je ervan uitgaat dat je je aan moet passen aan een ander. Dat ligt er maar net aan. Het heeft alles te maken met de communicatie en overeenstemming die je met een ander hebt. Mijn doel is jouw eigen kracht weer te herstellen. Dan bepaal jijzelf je leven en kom je weer in je energie.

Prikkeloverdracht.

Een goed functionerende prikkeloverdracht is essentieel. De communicatie tussen de cellen verloopt via prikkeloverdracht. Als de prikkeloverdracht stagneert, kunnen er zowel psychisch als lichamelijk, problemen ontstaan. Een ‘aha-erlebnis’ is  een  krachtige vorm van prikkeloverdracht, maar ook warmte en kou, kruiden en middelen stimuleren prikkeloverdracht. Bij de prikkeloverdracht is het belangrijk rekening te houden met twee belangrijke natuurgeneeskundige principes; 1) niet de stof maar de dosis bepaalt de giftigheid en 2) de dosering moet effect hebben maar mag absoluut niet uitputten. Oftewel óverprikkeling is uit den boze.

Drainage.

Dagelijks krijgen we gifstoffen binnen, zowel van materiële aard als van psychische aard.
Denk maar aan uitlaatgassen, slechte stoffen uit voeding of stress uit je dagelijkse leven in welke vorm dan ook.
Drainage, oftewel het reinigen van je lichaam en het loslaten van emoties zoals boosheid, woede, verdriet etc. is daarom erg belangrijk. Pas dan kun je weer optimaal functioneren.

Voeding.

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft dan ook zijn “eigen” voeding nodig om goed te kunnen functioneren. Wat voor de een “goed” is, kan voor de ander wel  “slecht” zijn of zelfs schadelijk.
In mijn consulten kom je er achter wat je lichaam wel of niet verdraagt en zorg ik voor een uitgebalanceerd voedingsadvies voor ieder individu.
Ook geestelijke voeding is belangrijk. Ons verwachtingspatroon, overtuigingen en dergelijke kunnen blokkades veroorzaken. 

Psyche.

Onze psyche beïnvloedt ons lichaam. Door in het verleden te blijven “hangen” en overals spijt van te hebben beïnvloeden we ons lichaam op een negatieve manier. Het kunnen onderscheiden van gevoel en denken, het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor je eigen leven, zijn belangrijke zaken.
Geestelijke gezondheid kenmerkt zich door flexibiliteit, het denken in oplossingen in plaats van problemen en toekomstgerichtheid. Door hierop te focussen wordt de mens gelukkiger. Dat bereik ik bij de meeste mensen in vrij korte tijd.

Een consult kan in mijn praktijk op het Oostergoplein te Leeuwarden of in Stiens bij Studio Fysiek plaatsvinden, maar ook bij jou thuis of op een andere geschikte locatie als jij dat graag wilt.

 

Wil je meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met me op.    
Hartelijke groet, Janine Harshagen

Lees hier het Privacy document.